Zprávy ze zasedání

 

13. ledna 2016

Na zasedání školního parlamentu byly probrány tyto body:

1) dokončení rekonstrukce žákovských kuchyněk

2) možnost bruslení na dobříšském stadionu v rámci sportovních aktivit žáků naší základní školy

 

16. prosince 2015

Na zasedání školního parlamentu byly probrány tyto body:

1) časový interval přestávek a přechod žáků z jednotlivých učeben

2) Vánoce a prázdniny – žáci byli poučeni o bezpečnosti

3) blížící se konec pololetí a uzavíraní klasifikace za první pololetí 4) probíhající výstava v KD Dobříš: Iva VODRÁŽKOVÁ - Volání k Wakan Tankovi

5) bezpečnost na platě při provozu míčových her

 

2. prosince 2015

Na zasedání školního parlamentu byly probrány tyto body:

1) úspěšnost „Vánočního jarmarku“ a návrhy na jeho zlepšení z pohledu žáků

2) páteční návštěva Mikuláše – akce organizovaná devátými ročníky; a školní turnaj futsalu organizovaný k této příležitosti

3) dokončení projektu „Dárek v krabici od bot“

4) vybavení školních dílen: škola již převzala nové vybavení a v těchto dnech probíhá již jeho instalace

5) údržba a provoz školních toalet: žáci vznesli návrhy na opatření proti vandalismu v těchto prostorách – žáci byli upozorněni, aby dbali na udržování pořádku a netolerovali nepatřičné chování a špatnou manipulaci se zařízením v těchto prostorách

6) zabezpečení budovy pomocí čipových karet – na zabezpečení budovy v tomto směru nejsou prozatím finance

7) „Velikonoční hra“ – zástupci sedmého ročníku přišli s návrhem oslavit jarní svátky tradiční Velikonoční hrou určenou pro pobavení svých spolužáků

8) výlet některých ročníků do vánoční Prahy a hlediska bezpečnosti

9) nedostačující šatní prostor pro IV a I ročník – vzhledem k omezeným možnostem a plné kapacitě školy je nutné pohybovat se v těchto prostorách se zvýšenou tolerancí a případné nepříjemnosti a problémy řešit s dozorujícími učiteli

 

18. listopad 2015 

Na zasedání školního parlamentu byly probrány tyto body:

1) vyhodnocení návštěvy České školní inspekce na naší škole

2) průběh rekonstrukce školní kuchyňky – nové vybavení

3) „adventní zastavení na platě“

4) vyčerpání kapacity školní jídelny

5) příprava projektu devátých ročníku: návštěva Mikuláše

6) pobyt na horách připravovaný pro 1. stupeň naší školy

7) lyžařský kurz pro 7. ročník

 

4. listopad 2015 

Na zasedání školního parlamentu byly probrány tyto body:

1) rekonstrukce školní kuchyňky – nové vybavení

2) rekonstrukce toalet ve 3. a 4. pavilonu

3) návštěva České školní inspekce

4) kázeňské problémy týkající se tříd 8C a 8A

5) projekty spojené s „Vánočním zastavením“ (trhy, Mikuláš, ohňostroj, pěvci před pavilony)

a s tím spojený návrh žáků na akci „Miss stromeček“

6) ředitelské volno dne 16. listopadu 2015

7) údržba pořádku ve školním areálu

 

21. října 2015 

- udělení ředitelského volna, které připadá na pondělí 26. a úterý 27. října 2015, z důvodu rekonstrukce učebny žákovské kuchyně a počítačové místnosti po 2. Stupeň

- poučení o bezpečnosti během dnů ředitelského volna a navazujících podzimních prázdnin (29.-30. října 2015)

- očekávaný výstup žáků, kteří se zúčastnili výukového pobytu v Anglii

- připomínky a návrhy žáků k chodu školy

 

23. září 2015 

1) představení zástupců jednotlivých tříd

2) žáci seznámeni s protokolem parlamentu a možností vznášet návrhy a připomínky k chodu školy z pozice zástupců jednotlivých tříd