Pedagogičtí pracovníci (2019-2020)

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Mgr.  
Bohumila PALLAGYOVÁ
ředitelka

2.zsdobris@seznam.cz

bohumila.pallagyova@2zsdobris.cz

775 786 992

318 521 002

Mgr. 
Jana KVÍDOVÁ
zástupkyně
pro
1. stupeň
jana.kvidova@2zsdobris.cz 318 521 002
Mgr. 
Eva KAŠPAROVÁ
zástupkyně
pro
2. stupeň
eva.kasparova@2zsdobris.cz 318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

 

Výchovné poradkyně

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

RNDr.
Jana MELICHAROVÁ

Mgr.
Štěpánka CIHELKOVÁ

výchovné poradkyně

 

vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

 

vych.poradce.1st@2zsdobris.cz

( 775 853 171 )

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.
 

Metodik prevence

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

Mgr.
Bohumila PALLAGYOVÁ

metodik prevence

metodik.prevence@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.


Učitelé

Příjmení a jméno Třída E-mail
Mgr. BENÁKOVÁ Věra

-

 
Mgr. CIBOCH Michal

-

m.ciboch@gmail.com
Mgr. CIHELKOVÁ Štěpánka

V . A

 
Mgr. DUŠEK Petr

IV. A

 
Mgr. DUŠKOVÁ Iva

  I. A

 
Mgr. DVOŘÁKOVÁ Hana

I. B

 
Mgr. FULÍNOVÁ Šárka

VII. A


 
HERÁK Roman -  
Mgr. HOLEČKOVÁ Jana II. C  
Mgr. HOLÝ Jakub

-

 
MALÁ Alexandra

IV. C

 
Mgr. CHŇOUPKOVÁ Martina VI.B martina.chnoupkova@2zsdobris.cz
Mgr. JÍLKOVÁ Radka

II. B

 
JINDRÁKOVÁ Lucie, M.B.A.

VIII.C

lucie.jindrakova@2zsdobris.cz
Mgr. KAROCHOVÁ Marie

IV. B

 
Mgr. KLOUDOVÁ Miroslava

III. B

 
Mgr. KOLKOVÁ Iveta

V. C

 
Mgr. KOPAL Vladimír

VII. C

 
Mgr. KRÁLÍČEK Ladislav

VI. C

ladislav.kralicek@2zsdobris.cz
Mgr. KŘIVONOSKOVÁ Kateřina

IX.B

 
Mgr. KUHNOVÁ Eva

VIII.A

eva.kuhnova@2zsdobris.cz
Mgr. LIŠKOVÁ Jana -  
Mgr. MALÁ Daniela

III. D

 
Mgr. MATĚJKA Aleš

-

 
RNDr. MELICHAROVÁ Jana

VIII.B

 
Mgr. MASNEROVÁ Kateřina -  
Mgr. MOSLEROVÁ Tereza V. B  
Mgr. MOTEJLKOVÁ Věra

VI. D

 
PAUL  Vojtěch  - vojtech.paul@2zsdobris.cz
Mgr. PAVLÍKOVÁ Simona -  
Ing. Mgr. PETRÁKOVÁ HARTMANNOVÁ Hana VI. A hana.petrakova.hartmannova@2zsdobris.cz
PŘÍHODOVÁ Karolína I. C  
Mgr. ŘEHOŘKOVÁ Jarmila

-

 
Mgr. STUPKOVÁ Jarmila -  
Mgr. SUBHANOVÁ Hana V. D hana.subhanova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠTÍPKOVÁ Helena

III. A

 
Mgr. ŠTRAUSOVÁ Jana II. A jana.strausova@2zsdobris.cz
Mgr. TULACHOVÁ Jitka

IX. C

 
Mgr. VRŠECKÝ Josef

VII. B

 
Mgr. ZBÍRAL Adéla

IX. A

 
Ing. ZICHA Matyáš IX. D  
Mgr. ZORKOVÁ Jiřina

III. C

 

 

Asistentky pedagoga

Jméno a příjmení Funkce  

Božena BIBOVÁ

asistentka pedagoga

 

Bc. Karolína ČERNÁ asistentka pedagoga  
Eva HAVLÍKOVÁ asistentka pedagoga  
Aneta JOSKOVÁ asistentka pedagoga  
Alena MORAVCOVÁ asistentka pedagoga  
Hana PALANOVÁ asistentka pedagoga  
Lucie PAVLÍČKOVÁ asistentka pedagoga  

Ing. Libuše SLABOŇOVÁ

asistentka pedagoga  

Klára SUDOVÁ

asistentka pedagoga  
Vendula VALTROVÁ asistentka pedagoga  
Magdaléna VOPIČKOVÁ asistentka pedagoga  
Zlata VRÁTNÁ asistentka pedagoga  

Jana ZATLOUKALOVÁ

asistentka pedagoga  

Iva ZŮZOVÁ

asistentka pedagoga  

Dana ŽALOUDKOVÁ

asistentka pedagoga  

 

Školní družina

Jméno a příjmení Odděl. E-mail Telefon
Eva PLETICHOVÁ ŠD eva.pletichova@2zsdobris.cz 606 962 855777 483 684
(vedoucí
vychovatelka)
Božena BIBOVÁ
( přízemí, I. C )
ŠD4  
Eva PLETICHOVÁ
( 1. patro, IV. B )
ŠD7  
Hana PALANOVÁ
( přízemí, III. A )
ŠD3  
Lucie PAVLÍČKOVÁ
( přízemí, I. B )
ŠD5  
Klára SUDOVÁ
( přízemí, III. D )
ŠD1  
Klára SZABOVÁ
( přízemí, II.A )
ŠD10  
Libuše TURYNSKÁ
( přízemí, uprostřed )
ŠD2  
Iveta VESELÁ
( přízemí, III. B )
ŠD8  
Alena VOZKOVÁ VENDEROVÁ
( 1. patro, II. B )
ŠD6  
Iva ZŮZOVÁ
( přízemí, I. A )
ŠD9