Pedagogičtí pracovníci (2018-2019)

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Mgr.  
Bohumila PALLAGYOVÁ
ředitelka

2.zsdobris@seznam.cz

bohumila.pallagyova@2zsdobris.cz

775 786 992

318 521 002

Mgr. 
Jana KVÍDOVÁ
zástupkyně
pro
1. stupeň
jana.kvidova@2zsdobris.cz 318 521 002
Mgr. 
Eva KAŠPAROVÁ
zástupkyně
pro
2. stupeň
eva.kasparova@2zsdobris.cz 318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

 

Výchovné poradkyně

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

RNDr.
Jana MELICHAROVÁ

Mgr.
Štěpánka CIHELKOVÁ

výchovné poradkyně

 

vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

 

vych.poradce.1st@2zsdobris.cz

( 775 853 171 )

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.
 

Metodik prevence

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

Mgr.
Bohumila PALLAGYOVÁ

metodik prevence

metodik.prevence@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.


Učitelé

Příjmení a jméno Třída E-mail
Bc. BEDŘICHOVÁ Stanislava 

0. A

stana.bedrichova@2zsdobris.cz 
Mgr. BENÁKOVÁ Věra

-

vera.benakova@2zsdobris.cz
Mgr. CIBOCH Michal

IX. A

m.ciboch@gmail.com
Mgr. CIHELKOVÁ Štěpánka

IV. A

stepanka.cihelkova@2zsdobris.cz
Mgr. DUŠEK Petr

V. B

petr.dusek@2zsdobris.cz
Mgr. DUŠKOVÁ Iva

  II. B

iva.duskova@2zsdobris.cz
Mgr. DVOŘÁKOVÁ Hana

II. D

hana.dvorakova@2zsdobris.cz
Mgr. FULÍNOVÁ Šárka

VI. A

 sarka.fulinova@2zsdobris.cz 
Mgr. HOLEČKOVÁ Jana I. C jana.holeckova@2zsdobris.cz
Mgr. HOLÝ Jakub

- 

jakub.holy@2zsdobris.cz
Mgr. HORNOVÁ Andrea

III. C

andrea.hornova@2zsdobris.cz
Mgr. JÍLKOVÁ Radka

I. B

radka.jilkova@2zsdobris.cz
JINDRÁKOVÁ Lucie, M.B.A.

VII. C

lucie.jindrakova@2zsdobris.cz
Mgr. KAROCHOVÁ Marie

III. B

marie.karochova@2zsdobris.cz
Mgr. KLOUDOVÁ Miroslava

V. C

miroslava.kloudova@2zsdobris.cz
Mgr. KOLKOVÁ Iveta

IV. C

iveta.kolkova@2zsdobris.cz
Mgr. KOPAL Vladimír

VI. C

vladimir.kopal@2zsdobris.cz
Mgr. KRÁLÍČEK Ladislav

-

ladislav.kralicek@2zsdobris.cz
Mgr. KŘIVONOSKOVÁ Kateřina

IX.B

katerina.krivonoskova@2zsdobris.cz
Mgr. KUHNOVÁ Eva

VII. A

eva.kuhnova@2zsdobris.cz
Mgr. LIŠKOVÁ Jana III. A jana.liskova@2zsdobris.cz
Mgr. MALÁ Daniela

V. D

daniela.mala@2zsdobris.cz
Mgr. MARCHEVKOVÁ Josefína VIII.B josefina.marchevkova@2zsdobris.cz
Mgr. MATĚJKA Aleš

-

ales.matejka@2zsdobris.cz
RNDr. MELICHAROVÁ Jana

VII. B

jana.melicharova@2zsdobris.cz
Mgr. MOSLEROVÁ Tereza IV. B tereza.moslerova@2zsdobris.cz
Mgr. MOTEJLKOVÁ Věra

IX.C

vera.motejlkova@2zsdobris.cz
PAUL  Vojtěch  - vojtech.paul@2zsdobris.cz
Mgr. PAVLÍKOVÁ Simona - simona.pavlikova@2zsdobris.cz

Ing. Mgr.
PETRÁ
KOVÁ HARTMANNOVÁ Hana

- hana.hartmannova@2zsdobris.cz
Mgr. PIHEROVÁ Jana V. A jana.piherova@2zsdobris.cz
Mgr. ŘEHOŘKOVÁ Jarmila

-

jarmila.rehorkova@2zsdobris.cz
Mgr. STAŠOVÁ Danuše - danuse.stasova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠTRAUSOVÁ Jana

I. A

jana.strausova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠTÍPKOVÁ Helena

II. A

helena.stipkova@2zsdobris.cz
Mgr. SUBHANOVÁ Hana IV. D hana.subhanova@2zsdobris.cz
Mgr. TULACHOVÁ Jitka

VIII.C

jitka.tulachova@2zsdobris.cz
VESELÁ Iveta - iveta.vesela@2zsdobris.cz
ŠTĚPÁNOVÁ Tereza - tereza.vesela@2zsdobris.cz
Mgr. VRŠECKÝ Josef

VI. B

josef.vrsecky@2zsdobris.cz
Mgr. ZBÍRAL Adéla

VIII.A

adela.zbiral@2zsdobris.cz
Ing. ZICHA Matyáš VIII.D matyas.zicha@2zsdobris.cz
Mgr. ZORKOVÁ Jiřina

II. C

jirina.zorkova@2zsdobris.cz

 

Asistentky pedagoga

Jméno a příjmení Funkce E-mail

Bc. Karolína ČERNÁ

asistentka pedagoga

karolina.cerna@2zsdobris.cz

Ing. Libuše SLABOŇOVÁ

asistentka pedagoga libuse.slabonova@2zsdobris.cz

Božena BIBOVÁ

asistentka pedagoga bozena.bibova@2zsdobris.cz

Libuše TURYNSKÁ

asistentka pedagoga libuse.turynska@2zsdobris.cz

Marcela JIRSÁKOVÁ

asistentka pedagoga marcela.jirsakova@2zsdobris.cz

Lucie PAVLÍČKOVÁ

asistentka pedagoga lucie.pavlickova@2zsdobris.cz

Hana PALANOVÁ

asistentka pedagoga hana.palanova@2zsdobris.cz

Klára SUDOVÁ

asistentka pedagoga klara.sudova@2zsdobris.cz
Iva ZŮZOVÁ asistentka pedagoga iva.zuzova@2zsdobris.cz

Markéta TULACHOVÁ

asistentka pedagoga marketa.tulachova@2zsdobris.cz

Magdaléna VOPIČKOVÁ

asistentka pedagoga magdalena.vopickova@2zsdobris.cz

Dana ŽALOUDKOVÁ

asistentka pedagoga dana.zaloudkova@2zsdobris.cz

 

Školní družina

Jméno a příjmení Odděl. E-mail, www, foto Telefon
Eva PLETICHOVÁ ŠD eva.pletichova@2zsdobris.cz 606 962 855777 483 684
(vedoucí
vychovatelka)
Božena BIBOVÁ ŠD  bozena.bibova@2zsdobris.cz
Kateřina KLIMTOVÁ  ŠD  katerina.klimtova@2zsdobris.cz
fotografie
Klára SZABOVÁ ŠD  klara.szabova@2zsdobris.cz
Alena VOZKOVÁ VENDEROVÁ ŠD  alena.vozkova.venderova@2zsdobris.cz
Iva ZŮZOVÁ ŠD  iva.zuzova@2zsdobris.cz
Lucie PAVLÍČKOVÁ ŠD  lucie.pavlickova@2zsdobris.cz
fotografie
Markéta TULACHOVÁ, DiS. ŠD  marketa.tulachova@2zsdobris.cz
Libuše TURYNSKÁ ŠD  libuse.turynska@2zsdobris.cz
Iveta VESELÁ ŠD  iveta.vesela@2zsdobris.cz
Tereza ŠTĚPÁNOVÁ ŠD  tereza.vesela@2zsdobris.cz
tereza.stepanova@2zsdobris.cz