Nabídka zájmových kroužků - šk. rok 2018-2019

pro 1. stupeň ( v PDF )

pro 2. stupeň ( v PDF )

Zájmové kroužky budou otevřeny od 1.10.2018.

Nabídka a příjem přihlášek do jednotlivých kroužků proběhne v 1. týdnu školního roku 2018/19.

 

"Veselá věda"

VĚDECKÉ POKUSY kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.