Nabídka zájmových kroužků - šk. rok 2017-2018

Nabídka kroužků v PDF.

 

Zájmové kroužky budou ve školním roce 2017/2018 otevřeny od 2.10.2017.

 

Cena za zájmový kroužek je stanovena na celý školní rok. Po dohodě s vedoucím kroužku je možné zařazení žáka i jiného ročníku, pokud zvládne fyzicky a jsou volná místa v kroužku.

Kroužky se otevírají při 12 platících žácích, kroužky jazyků při 6 žácích (indiv. výuka).

Závazné přihlášky budou přijímány od žáků nebo zák. zástupců 1. stupně dne 7.9. (čtvrtek) a 12.9.(úterý) od 7:40 do 7:55 hodin v budově 1. stupně, přízemí, u vchodových dveří. 

Žáci 2. stupně předávají přihlášky přímo vyučujícím daného kroužku ve dnech  7. – 12. 9. 2017, případně do naplnění daného kroužku. 

Platbu je třeba provést u vedoucích kroužků v den zahájení kroužku. Do doby uhrazení kroužku nemůže žák kroužek navštěvovat.