2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Informace pro zák. zástupce vycházejících žáků

(k přijímacímu řízení na SŠ)

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ:

  • Vycházející žáci  se mohou nechat bezplatně otestovat formou profi-testů v PPP v Příbrami, pokud se rozhodují mezi gymnáziem a střední odbornou školou nebo mezi střední odbornou školou a učilištěm
  • Objednat lze telefonicky (318624085) nebo e-mailem

Podrobné informace k přijímacímu řízení lze najít na:www.infoabsolvent.cz

Pokud se žák chce hlásit na obor s talentovou zkouškou, musí podat školou potvrzenou přihlášku na ředitelství příslušné střední školy do 30. 11. 2021.

S pololetním vysvědčením obdrží žáci tiskopis (přihlášku nanečisto) a nejpozději do 20. 2. 2022 ho odevzdají vyplněný výchovnému poradci, aby jim mohla být vyplněna, potvrzena a vytištěna přihláška na střední školu.

Do 1. 3. 2022  musí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce doručit přihlášky (podepsané, potvrzené lékařem – to vyžadují tyto střední školy: integrované, zdravotnické, všechna odborná učiliště a některé průmyslové školy) na vybrané školy.

S pololetním vysvědčením dostanou žáci také zápisový lístek.

Vyplněný ho odevzdají na školu, kam bude žák přijat, nejpozději

do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 

! ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ UPLATNIT POUZE JEDNOU !

  • Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání

 

  • děti s diagnostikovanou speciální poruchou učení (dyslexie, dysortografie) mohou přiložit k přihlášce platné doporučení z PPP (při přijímacím řízení by měla být daná porucha učení zohledněna)

 

 

Výše uvedené informace ve formátu PDF najdete  ZDE

Datum vložení: 4. 11. 2021 18:21
Datum poslední aktualizace: 4. 11. 2021 18:38
Autor:

Certifikáty