2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Návrat žáka z karantény - info

Návrat žáka z karantény - info 1

Informace k návratu žáků po karanténě.

Vrací-li se žák z nařízené karantény hygienickou stanicí, předloží třídnímu učiteli:

- potvrzení o  negativním testu (SMS)

nebo

- prohlášení zák. zástupce, že podstoupil 14 dní karantény bez testu

nebo

- čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že můj syn - dcera, nar. ......................, třída: ....................  absolvoval dne ............test COVID -19 s negativním výsledkem.

Datum + podpis zák. zástupce

Datum vložení: 8. 10. 2020 14:25
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2020 12:36
Autor:

Certifikáty