2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Péče o děti vybraných profesí u nás ve škole od 2.11.2020 rozšířena!

Rozšíření okruhu profesí, pro které je dětem poskytovaná péče v naší škole.

Provoz školy 6:30 hodin - 16:30 hodin.

stravování - oběd zajištěn

Přihlaste své dítě k docházce na e-mail: 2.zsdobris@seznam.cz nebo volejte kdykoliv  od 7:00 do 16:00 hodin na mobil:  777 999 572 - ředitelka školy.

 

Čj. MSMT-39443/2020-3

Informace ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vláda dne 30. 10. 2020 přijala usnesení č. 1109 o přijetí krizového opatření, kterým rozšiřuje okruh zákonných zástupců, jejichž dětem má být poskytována péče v určených školách: 

- zaměstnanci − bezpečnostních sborů;

− obecní policie;

− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

− příslušníci ozbrojených sil;

− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

− Úřadu práce České republiky;

− České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;

− Finanční správy České republiky;

− Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců;

− Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;

− Zařízení školního stravování

− České pošty, s.p.

− Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy;

− Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení;

Vláda zároveň umožnila hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců.

Datum vložení: 1. 11. 2020 14:06
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2020 14:14
Autor:

Certifikáty