2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Zápis školské rady - červen 2022

( 20. června 2022 )

Zápis Školské rady 2.ZŠ Dobříš – červen 2022

Omluveni:

Mgr. Jitka Urbanová, zástupce zřizovatele

Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová, zástupce zákonných zástupců

Lenka Svojtková, DiS, zástupce zřizovatele

Přítomni:

 Ing. Jaromír Žák, zástupce zákonných zástupců

Mgr. Michal Ciboch, zástupce pedagogického sboru

Mgr. Štěpánka Cihelková, zástupce pedagogického sbor

Host:

Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka

 

Program:

 1. Změna ŠVP od 1.9. 2022 – digitalizace při vyučování dle úprav RVP
 2. Schválení Školního řádu - úpravy
 3. Realizace ICT sítě v celém areálu školy- vyhodnocení
 4. Stavební úpravy v době letních prázdnin
 5. Šablony III, výuka pro děti cizince
 6. Různé

 

Hlasování o programu: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0

 

 1. Změna ŠVP od 1.9.2022, úprava na základě používání digitalizace při  vyučování bude zasahovat do všech předmětů, nyní se zpracovává ŠVP dle úprav RVP dle možností školy. Probíhá plošné vzdělávání všech ped. pracovníků a dochází k průběžnému nákupu pomůcek na vyučování. Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdr. – 0,nepřítomní hlasovali mailem.
 2. Schválení Školního řádu. Hlasování:pro -  4x, proti – 0, zdržel se – 1x
 3. Zkušební zátěžový provoz, dokončení o letních prázdninách.
 4. ICT, malování, opravy.
 5. Ukončení školního roku, vyhodnocení aktivit Šablony III., výuka cizinců na škole.
 6. Různé:

Kurzy školy

Podpora škol v městě Dobříš – řešení ve spolupráci se ŠR.

Nevhodné podmínky pro TV – nutno řešit stavební úpravy šaten, WC, sprch.

Atletický areál – nesplněny požadavky na kropení, stín, očistné zóny.

Nedostatek sportovišť.

Pojistné události ped. pracovníku při výuce – pojistka MěúDobříš.

Komunikace ŠR a pracovníky MěúDobříš

 

Zapsala: Mgr. Cihelková Štěpánka                                                             20.6.2022

 

Datum vložení: 22. 6. 2022 9:32
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 9:35
Autor:

Certifikáty