2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Zápis z jednání ŠR dne 1.3.2021

( online )

Přítomni:

Ing. Jaromír Žák – zástupce ZZ

Lenka Svojtková DiS – zástupce zřizovatele

Mgr. Michal Ciboch – zástupce ped. sboru

Mgr. Štěpánka Cihelková - zástupce ped. sboru

Omluveni:

Mgr. Jitka Urbanová - zástupce zřizovatele

Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová – zástupce ZZ

Hosté:

Mgr. Bohumila Pallagyová – ředitelka školy

Ing. Pavel Svoboda – starosta města

 

Program Školské rady 2.ZŠ Dobříš – březen 2021

1/ Výběrové řízení na počítačovou síť ve školních pavilonech.

2/ Změna ŠVP – nastavení vice hodin Informatiky / škola nemá optimální podmínky od 1.9.2021/.

3/ Granty – vytvořit další počítačovou učebnu a zajistit nové informační a komunikační technologie do tříd.

4/ Rozpočet školy – finanční prostředky zajistí pouze pořízení protipožárních dveří, které musí škola zajistit z důvodu bezpečnosti.

5/ Schválení zaplacení obědů pro 4 žáky charitativní organizaci

Women For Women.

6/ Parkování učitelů na pracovišti – žádost o větší počet parkovacích míst.

7/ Informace o distanční výuce.

8/ Různé

 

Hlasování o programu:

Pro – 4,      proti – 0 ,    zdržel se - 0

Ad 1. Žádost o pomoc zřizovatele na výběrové řízení  počítačové sítě v areálu školy. Parametry dodají p.Ciboch  za pomoci p.Žáka. Pořizovací částka cca. 1 500 000,-Kč.

Vyjádření p. starosty – souhlas o pomoci /obrátit se na p. Oplíštila/.

 

Ad 2. Změna ŠVP – nastavení více hodin informatiky /robotiky/ - škola nemá podmínky k nastavení tohoto požadavku MŠMT k 1.9.2021, změna u hodin pedagogické intervence od 1.2.2021 – nejde o povinnou vyučovací hodinu viz. ŠVP školy.

Hlasování:

Pro – 4,         proti – 0,       zdržel se – 0

 

Ad 3. Granty – využít dotací na počítačové učebny a další technologie na robotiku a učebny pracovního vyučování. Město spoluúčast 10%, spolupráce Mas Vltava. Pomoc zřizovatele při zadávání dotačních programů.

 

Ad 4. Rozpočet školy – krácení za 2020 zřizovatelem.

Nutno pořízení protipožárních dveří do 1. a 2. pavilonu vzhledem k bezpečnosti žáků.

 

Ad 5.  Informace o schválení  zaplacení obědů 4 žákům od charitativní organizace Women For  Women.

 

Ad 6. Parkovací místa pro zaměstnance školy nedostatečné. Slib zřizovatele z minulosti /postavením nového pavilonu 2020 bude nahrazeno 8 parkovacích míst zřizovatelem/, bohužel nesplněno.

Vyjádření starosty – omezení cestování auty do školy, nabídnuta místa na bezplatné parkování na 2 hodiny v ulicích U Slávie, Husova a Mánesova. U haly – pouze 30 minut, jinak placené parkoviště na celý den. Návrh p.Cibocha o zlevněné parkování na karty bylo zamítnuto.

 

Ad 7. Distanční výuka probíhá v roce 2021 již třetí měsíc, nastavení vyučování dle pokynů MŠMT. Výuka náročná pro žáky, ZZ i učitele. Ve škole prezenčně fungují učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelky školní družiny. V provozu je nepřetržitě školní jídelna pro žáky i zaměstnance školy. Ve škole jsou nastavena hygienická opatření, která musí být důsledně dodržována. Ve škole probíhá také výuka pro žáky pracovníků zdravotnictví a celého integrovaného systému našeho okresu od 6.30- 16.30 hod.

 

Ad 8. Různé. Informace členů ŠR o zkušenostech z distanční výuky z pohledu rodičů i učitelů.

 

Zapsala: Cihelková Štěpánka – předsedkyně ŠR

 

 

 

Datum vložení: 22. 6. 2021 6:24
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2021 6:27
Autor:

Certifikáty