2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

ŘÍJEN 2020

* propojení, 1. patro *

ROZVRH  HODIN

učivo
Předmět Učivo
Čj

Jv: význam slov, tvoření slov, stavba slova. Opakování - shoda podmětu s přísudkem.

Ksv: vypravování dle osnovy, podací lístek, průvodka

Lv: práce s textem, čtení s porozuměním 

Ma

A: Čtení a zápis čísel nad milion, zobrazování na číselné ose

- zaokrouhlování, písemné dělení jednociferným dělitelem

- řešení jednoduchých rovnic

G - obdélník, čtverec a trojúhelník

Aj

sk.M.Vopičková: číslovky do 100, abeceda/hláskování,množné číslo podstatných jmen, vazba There is/are, časování slovesa být,zápor,otázka a slovosled ve větě

I. Kropáčková: Číslovky do 100. Množné číslo. Vazba There is/are. Slovesa to be, to like, to can. Přivlastňování

Energie, první pomoc při úrazu proudem, recyklace
Vl Manufaktura a první stroje, rozkvět kultury, Rakousko-Uhersko a nové uspořádání společnosti
Inf

Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

Distanční výuka (od 14.10.2020):

Z emailové schránky, kterou máte vytvořenou, zašlete email na adresu   l.kralicek.2zs@email.cz . Do okénka Předmět napište Psaní na klávesnici.
V emailu napište:

1)   malým písmem 10 různých neživých věcí, které jsou kolem vás (např. židle)
2)   velkým písmem 10 různých zvířat (např. SLON)
3)  10 příjmení tvých spolužáků (první písmeno velké, ostatní malá)

Pokud emailovou schránku stále nemáte vytvořenou, tak si ji vytvořte třeba na seznam.cz. Z vaší emailové adresy by mělo být zřejmé vaše příjmení!

Email odešlete do pátku 23. října 2020 do 12.00 hodin.

Tv procházky
Hv poslech
Vv výrazové možnosti akční tvorby, fotografie, poznává různé možnosti akční tvorby, používání dostupných technických zobrazovacích prostředků
Pv práce s papírem

 

Datum vložení: 2. 10. 2020 6:41
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2021 11:32
Autor: Mgr. Ladislav Králíček

Certifikáty