2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

ZÁŘÍ 2020

* propojení, 1. patro *

ROZVRH  HODIN

učivo
Předmět Učivo
Čj Opakování učiva ze 4. ročníku (vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen... ).Čtení textů s porozuměním. Vypravování- mluvený a písemný projev.
Ma

Opakování učiva ze 4. ročníku - číselný obor 0 - 1 000 000, zápis přirozených čísel, číselná osa, pamětné a písemné sčítání a odčítání přirozených čísel.

G - opakování učiva ze 4. ročníku - vzájemná poloha 2 přímek, konstrukce obdélníku a  čtverce.

Aj

I. Kropáčková - Opakování slovní zásoby a gramatických jevů z předchozích ročníků. Důraz na poslech s porozuměním. Upevňování základních komunikačních obratů: Pozdrav, představení se, poděkování, souhlas/nesouhlas. Jednoduché otázky a odpovědi

M.Vopičková - Opakování slovní zásoby z přechozího ročníku. Pozdravení, představení se, poděkování, souhlas/nesouhlas. Jednoduché otázky a odpovědi.

Zákonitosti přírody - nakloněná rovina, kladka,kolo
Vl Marie Terezie, Josef II - osvícenství opakování
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).
Tv Pohybové hry, Rozcvičení před výkonem (Atletická abeceda), Atletika - Skok, Sprint, Vytravalostní běh
Hv rytmus, zpěv
Vv uplatnění spontaneity, výtvarné vyjádření vlastních představ, zážitků a zkušeností
Pv Výrobky , práce dle návodu učitele.

 

Datum vložení: 15. 8. 2020 22:43
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2021 11:32
Autor: Mgr. Ladislav Králíček

Certifikáty