2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Odpovědi ředitelky školy na dotazy zákonných zástupců žáků v průběhu třídních schůzek a odpoledním setkání s ředitelkou školy dne 17.9.2013

Odpovědi je možno si přečíst po rozkliknutí zprávy.

Kdy budou doplňující volby do školské rady?

Doplňující volby do školské rady proběhnou v době třídních schůzek 19.11.2013 – volí se 1 zástupce z řad rodičů za celou školu. Doplňující volby probíhají z důvodu změny volebního řádu Radou města Dobříš k 1.9.2013, která rozšířila počet členů ze 3 na 6. Řádné volby proběhnou na podzim roku 2014.

Je uzavřen první a druhý pavilon pro rodiče?

Pavilon je otevřen v 7.40 hodin – před začátkem vyučování. Po zahájení vyučování  pavilon je uzavřen od 8 hodin do 11.40 hodin, po dobu dopoledního vyučování.  Pavilon je uzavřen z důvodu bezpečnosti žáků, aby nedocházelo ke vstupu cizích osob v době vyučování do budovy. V případě nutnosti je možno zazvonit, popřípadě se ohlásit v kanceláři školy v sedmém pavilonu.

Vysvětlení důvodu změny systému přemísťování žáků 2. stupně do učeben

Žáci se i dříve přesouvali do odborných učeben (Př, Che/Fy, Inf, jazyky, Vv, Dě, Pv - dílny, kuchyňka, hudebna, tělocvična, volitelné předměty). V letošním roce zkoušíme systém, kdy se přesouvají za vyučujícími také na ostatní předměty. Důvodů pro tuto změnu bylo několik, všechny však s cílem zkvalitnit výuku:

 – předcházet poškození techniky přenášením, zapínáním a vypínáním + minimalizovat prodlevu při zapojování techniky vždy na začátku a konci hodin

- otevřít všechny pavilony žákům (tedy i 6.pavilon, který byl dříve uzavřen a žáci čekali na výuku před ním)

- zkvalitnit dohled nad žáky o přestávkách

- nepřenášet pomůcky z pavilonu do pavilonu, do různých tříd (např. atlasy, učebnice, mapy

- přesun žáků do učeben na začátku přestávek (do loňského roku na konci), aby měli čas na přípravu

Aby byl systém funkční, předpokládáme, že každý žák bude mít také svoji šatní skříňku na chodbě k uložení osobních věcí do konce roku 2014. Nyní se připravuje výběrové řízení na šatní skříňky pro     žáky druhého stupně. Předpoklad jejich instalace je po výměně oken leden - únor 2014.

Jaký je harmonogram stavebních prací a jak bude zajištěna bezpečnost žáků?

Stavební práce ve škole budou zahájeny 7.10.2014 – výměna oken, dveří.

Z důvodu bezpečnosti žáků budou do konce prosince uzavřena vrata u ŠJ. Vchod do školy pouze hlavním vchodem u  hřiště. Dojde k oplocení části pozemku uvnitř areálu školy. Při výměně oken bude vždy daný pavilon zvlášť oplocen. Přesun materiálu bude pouze v době vyučovacích hodin (ne o přestávkách). Za BOZP zodpovídá kromě pedagogů a zaměstnanců školy také pan Jiří Javorský, pověřený zřizovatelem po dobu stavby  BOZP. 

Zateplení budov a střech bude probíhat od 20.3.2014 do konce října 2014.

Ředitelské volno z důvodu výměny oken v 7. pavilonu, kde je ŠJ 31.10. – 1.11.2013. Tento pavilon nebude při výměně oplocen a bude uzavřena ŠJ. Návaznost na podzimní prázdniny = celý týden volno.

Doporučuji sledovat www stránky školy, budou zde vždy aktuální informace.

Datum vložení: 23. 10. 2013 15:07
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2020 15:09
Autor:

Kontakty

EU

eu

ZOO Praha

ZOO Praha

NFZZ

NFZZ

Proškoly.cz

Proškoly.cz

eTwinning

eTwinning

Ovoce do škol

Ovoce do škol

AMD

AMD

Ekoškola

Ekoškola

DUMY.cz

DUMY.cz

Šablony II

šablony2

Certifikáty