2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Školní parlament

1.      Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2.      Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3.      Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

4.      Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

5.      Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6.      Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy, pedagogové a případně další zaměstnanci. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.

7.      V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

 

PARLAMENT 2. základní školy Dobříš – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Školní parlament je tvořen volenými zástupci  všech tříd od 4. do 9. ročníku.

Vedením školního parlamentu je pro letošní školní rok pověřena paní Mgr. Bohumila Pallagyová.

 

ČLENOVÉ PARLAMENTU – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

třída         zástupce třídy  
IV.A - Baláš, Baxová  
IV.B - Kulštejnová, Dolák  
IV.C - Starý, Chumanová  
V. A - Žádníková, Krákora  
V. B - Nava, Sobotka, Charamza  
V. C - Uher  
V. D - Manukjan, Gerntová  
VI. A - Subhanová, Ryjáčková  
VI. B - Chuman, Majerová  
VI. C  - Svoboda, Zemanová  
VI. D - Marvanová, Kamír  
VI.E - Benešová, Mrkvičková  
VII. A - Bezoušková, Knöpfelmacherová  
VII. B - Jakšová, Valentová  
VII. C - Dinh, Petvaldská  
VII. D - Bečvářová  
VIII. A - Menclová, Jará  
VIII. B - Marvan, Vetchý  
VIII. C - Charamzová, Charamza  
VIII.D - Žák, Hrubý  
VIII. E - Počta, Lhotský  
IX. A - Veselý  
IX. B - Nováková, Krejza  
IX. C - Hříbal, Votruba  
IX. D - Látalová  

CÍLE

  • sdělovat žákům aktuální informace, plán akcí, ale i připomínky vedení školy a učitelů
  • sdělovat vedení školy připomínky, informace žáků k dění ve třídách, ve škole
  • informovat žáky o novinkách v průběhu roku
  • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
  • aktivně se zapojovat do akcí školy, případně vznášet návrhy

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

Závažná a často se opakující témata řešená ve školním parlamentu se budou objevovat v kategorii Napište ředitelce školy.

Certifikáty