2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Školní parlament

1.      Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2.      Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3.      Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

4.      Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

5.      Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6.      Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy, pedagogové a případně další zaměstnanci. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.

7.      V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

 

PARLAMENT 2. základní školy Dobříš – ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Školní parlament je tvořen volenými zástupci  všech tříd od 4. do 9. ročníku.

Vedením školního parlamentu je pro letošní školní rok pověřena paní Mgr. Bohumila Pallagyová.

 

ČLENOVÉ PARLAMENTU – ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

třída         zástupce třídy  
IV.A - Valentýna Mikelová, Tomáš Helebrant  
IV.B - Václav Žižka, Adéla Hodná  
IV.C - Lucie Gerntová, Daniel Vácha  
V. A - Aneta Šebestová, Pavlína Černohorská, Linda Heberleinová  
V. B - Jakub Dolák, Tereza Kulštejnová  
V. C - Eliška Chumanová, Tomáš Starý  
V. D - Emma Baxová, Jakub Látal  
VI. A - Ondřej Krákora, Sofie Kroupová  
VI. B - Kryštof Charamza, Josef Sobotka, Nava Temujin  
VI. C  - Klára Knopfelmacherová, Leonid Vasylyzhenko  
VI. D - Marie Kokešová, Nikolas Manukjan  
VI. E - Tereza Dvořáková, Jakub Pinka  
VI. F -  Ondřej Kleindienst, Richard Počta  
VII. A - Malkusová N., Ryjáčková V.  
VII. B - Filip Počta, Karolína Svojtková  
VII. C - jan Čížek, Tadeáš Veselý  
VII. D - Samuel Vaňous, Jan Číhalík  
VII. E - Vojtěch Varhan, Michal Jan Štěpán  
VIII. A - Martin Hubáček, Veronika Buršová  
VIII. B - Lucie Rákosníková, Lenka Baxová  
VIII. C - Patrik Kaše, Amékie Pětvaldská, Tina Dinh  
VIII.D - Jan Hora, Anna Červenková  
IX. A - Lola Menclová, Ema Jará, Denis Malkus   
IX. B - Vladyslava Chernova, Šimon Kocourek   
IX. C - Eva Weinerova, Rozalie Zikmundová, Karel Třešňák  
IX. D - Nikola Šefrnová, Agáta Chroustová  
IX. E - Dominik Lhotský, Patrik Počta  

 

 

CÍLE

  • sdělovat žákům aktuální informace, plán akcí, ale i připomínky vedení školy a učitelů
  • sdělovat vedení školy připomínky, informace žáků k dění ve třídách, ve škole
  • informovat žáky o novinkách v průběhu roku
  • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
  • aktivně se zapojovat do akcí školy, případně vznášet návrhy

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

Závažná a často se opakující témata řešená ve školním parlamentu se budou objevovat v kategorii Napište ředitelce školy.

Certifikáty