2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce: 2020/21  - 1. stupeň

Zahájení činnosti kroužků: od 1. října 2020     Ukončení činnosti kroužků: k 30. květnu 2021

Název kroužku

ročník

den

čas

vedoucí

cena za celý kroužek

Angličtina pro nejmenší

(max. počet 12 žáků)

1.

Út

11:45 – 12:30

J. Suchá

880,-

Angličtina pro nejmenší

(max. počet 12 žáků)

1.

St

11:45 – 12:30

J. Suchá

880,-

Flétna pro začátečníky

1.

Čt

14:15 – 15:00

E. Pletichová

600,-

Sportuj ve škole - hala

1.

Čt

11:40 – 12:25

M. Ciboch

600,-

Sportuj ve škole - hala

2.

Po

11:40 – 12:25

V. Paul

600,-

Keramika

2.

Út

15:00 – 16:30

B. Bibová

1200,-

+ materiál 1200,-

Angličtina

(max. počet 12 žáků)

2.

Út

12:35-13:20

J. Suchá

880,-

Angličtina

(max. počet 12 žáků)

2.

St

12:35-13:20

J. Suchá

880,-

Flétna pro začátečníky

2.

Čt

14:15 – 15:00

E. Pletichová

600,-

  Keramika

2.

Čt

15:00 – 16:30

B. Bibová

1200,-

+ materiál 1200,-

Flétna – pokročilí

2.

Čt

15:00 – 15:45

E. Pletichová

600,-

Aerobic + zumba

2.

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Mladý vědec

3.

Po

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Fotbal - hala

3.

St

7:00 – 7:45

Mgr. Ciboch

600,-

Keramika

3.

Út

15:00 – 16:30

B. Bibová

1200,-

+ materiál 1200,-

Mladý vědec

3.

St

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Flétna pro začátečníky

3.

Čt

14:15 – 15:00

E. Pletichová

600,-

Flétna – pokročilí

3.

Čt

15:00 – 15:45

E. Pletichová

600,-

Kaligrafický

3.

Čt

15:30 – 16:30

L. Pavlíčková

1500,-

Keramika

3.

Čt

15:00 – 16:30

B. Bibová

1200,-

+ materiál 1200,-

Míčové hry

3.

St

7:00 – 7:45

V. Paul

600,-

Aerobic + zumba

3.

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Florbal

3.

7:00 – 7:45

Mgr. Ciboch

600,-

Florbal

4.

7:00 – 7:45

Mgr. Ciboch

600,-

Mladý vědec

4.

Po

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Keramika

4.

Út

15:00 – 16:30

B. Bibová

1200,-

+ materiál 1200,-

Míčové hry

4.

St

7:00 – 7:45

V. Paul

600,-

Mladý vědec

4.

St

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Fotbal - hala

4.

St

7:00 – 7:45

Mgr. Ciboch

600,-

Volejbal

4.

St

14:10 – 14:55

Mgr. Malá/ Ciboch

600,-

Keramika

4.

Čt

15:00 – 16:30

B. Bibová

1200,-

+ materiál 1200,-

Flétna – pokročilí

4.

Čt

15:00 – 15:45

E. Pletichová

600,-

Kaligrafický

4.

Čt

15:30 – 16:30

L. Pavlíčková

1500,-

Aerobic + zumba

4.

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Mladý vědec

5.

Po

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Keramika

5.

Út

15:00 – 16:30

B. Bibová

1200,-

+ materiál 1200,-

Volejbal

5.

St

14:10 – 14:55

Mgr. Malá/ Ciboch

600,-

Míčové hry

5.

St

7:00 – 7:45

V. Paul

600,-

Fotbal - hala

5.

St

7:00 – 7:45

Mgr. Ciboch

600,-

Mladý vědec

5.

St

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Flétna – pokročilí

5.

Čt

15:00 – 15:45

E. Pletichová

600,-

Keramika

5.

Čt

15:00 – 16:30

B. Bibová

1200,-

+ materiál 1200,-

Aerobic + zumba

5.

15:00 – 16:00

A. Müllerová

750,-

Florbal

5.

7:00 – 7:45

Mgr. Ciboch

600,-

 

Informace:

Cena za zájmový kroužek je stanovena na celý školní rok. Po dohodě s vedoucím kroužku je možné zařazení žáka i jiného ročníku, pokud zvládne fyzicky a jsou volná místa v kroužku.

Kroužky se otevírají při 12 platících žácích, kroužky jazyků při 6 – 12 žácích.

Závazné přihlášky budou přijímány od zák. zástupců 1. stupně u branek do areálu školy nebo ve třídách od žáků 1. stupně ve dnech 7. – 11. 9. 2020 od 7:40 do 7:55 hodin. Ve třídách převezme přihlášku od žáka třídní učitel/ka. Přihlášku můžete také poslat třídnímu učiteli e-mailem. Platbu je třeba provést u vedoucích kroužků v den zahájení kroužku. Do doby uhrazení kroužku nemůže žák kroužek navštěvovat.

Nabídka kroužků - 1. stupeň ( PDF )                NÁVRATKA ( PDF )

 

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce : 2020/21  - 2. stupeň

Zahájení činnosti kroužků: od 1. října 2020      Ukončení činnosti kroužků: k 30. květnu 2021

Název kroužku

ročník

den

čas

vedoucí

cena

Kalanetika

6.

Po

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

Florbal - dívky

6.

Čt

14:10 – 14:55

Mgr. Ciboch

600,-

Volejbal

6.

St

14:10 – 14:55

Mgr. Malá/ Mgr. Ciboch

600,-

Potravinářské zbožíznalství

6.

Čt

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

Kalanetika

7.

Po

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

Volejbal

7.

St

14:10 – 14:55

Mgr. Malá/ Mgr. Ciboch

600,-

Potravinářské zbožíznalství

7.

Čt

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

Florbal - dívky

7.

Čt

14:10 – 14:55

Mgr. Ciboch

600,-

Kalanetika

8.

Po

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

Potravinářské zbožíznalství

8.

Čt

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

Florbal - dívky

8.

Čt

14:10 – 14:55

Mgr. Ciboch

600,-

Mladý podnikatel

8.

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

Kalanetika

9.

Po

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

Potravinářské zbožíznalství

9.

Čt

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

Florbal - dívky

9.

Čt

14:10 – 14:55

Mgr. Ciboch

600,-

Mladý podnikatel

9.

16:00 – 17:00

A. Müllerová

750,-

 

Žáci 2. stupně předávají přihlášky přímo vyučujícím daného kroužku ve dnech  7. – 11. 9. 2020, případně do naplnění daného kroužku kdykoliv do 1. 10. 2020. Platbu je třeba provést u vedoucích kroužků v den zahájení kroužku. Do doby uhrazení kroužku nemůže žák kroužek navštěvovat.

Nabídka kroužků - 2. stupeň ( PDF )                     NÁVRATKA ( PDF )

Certifikáty