2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Poradenský tým

Výchovné poradkyně a spec. pedagog

Mgr. Štěpánka CIHELKOVÁ

Email: vych.poradce.1st@2zsdobris.cz

Telefon:  775 853 171

RNDr. Jana MELICHAROVÁ

Email: vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

Telefon: 318 521 002

 

Mgr. Hana SUBHANOVÁ 

Email: hana.subhanova@2zsdobris.cz

Telefon: 318 521 002

Konzultace: každé úterý 13.30 - 14.30 po předchozí domluvě (telefon, e-mail).

Metodik prevence

Mgr.Bohumila PALLAGYOVÁ

Email: metodik.prevence@2zsdobris.cz

Telefon: 318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

Zákonné normy

  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších  zákonů v platném znění
  • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících  zákonů
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
  • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  • Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník
  • Oznámení zákonným zástupcům podle §7 odst.1 zákona č. 359/1999 Sb.
  • Oznámení orgánům sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) podle §10 odst.4 zákona č. 359/1999 Sb.  

Certifikáty