2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Prevence rizikového chování

Poděkování ředitelky

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy). Využít lze také e-mail naší školy. Vaše informace budeme brát velmi vážně a situace budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

S přátelským pozdravem

Mgr. Bohumila Pallagyová

Školní rok 2020 - 2021

Krizový plán

Program proti šikanování

Poradenská a jiná preventivní zařízení

Minimální preventivní program (PDF)

"Bezpečně na internetu" - příručka (Středočeský kraj) ... Dostupné zde: www.kr-stredocesky.cz//web/socialni-oblast/prevence-kriminality

V rámci primární prevence na naší škole se pravidelně uskutečńují tyto akce:

Sekundární prevence:

 • Hasík - preventivní program HZS pro 2. ročník a 6. ročník
 • Kurz 1. pomoci - 7. a 8. ročník
 • Školní sportovní liga
 • Plavání  2. a 3. ročníků
 • Helpík - 5. ročník 
 • Dopravní výchova 1.stupeň
 • Lyžařský výcvikový kurz - 4., 7.,8., 9.ročník
 • Projektově Den Země a Den vody 
 • Exkurze do Nízkoprahového klubu Terén - 6. ročník

Primární prevence:

 • Právní vědomí náctiletých - 9. ročník (JUDr. Kašpar, MP)
 • Dlouhodobé programy proti šikaně, klima třídy - vybrané kolektivy tříd
 • Spolupráce s SVP
 • Internet bezpečně:  www.kyberšikana.eu

Pořádané preventivně sportovní akce:

 • školní turnaj v malé kopané, chlapci - 2. stupeň
 • Mikulášský turnaj v halové kopané, chlapci - 6. a 7. roč.
 • Vánoční turnaj v halové kopané, chlapci- 8. a 9. roč.
 • Atletické závody - 1. a 2. stupeň
 • Lyžařský kurz v Krkonoších - žáci 7. roč., 8. - 9. roč.
 • Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku
 • sportovně+ turistické akce 4. - 9. roč.  

Další sportovní akce, kterých se aktivně účastníme:

Školní sportovní liga:  

 • Přespolní běh
 • Atletický čtyřboj
 • Minifotbal
 • Florbal
 • Vybíjená
 • Minibasket
 • Basketbal
 • Volejbal
 • Mc Donald´s Cup
 • Pohár rozhlasu
 • Atletická všestrannost
 • Coca-cola Cup

Certifikáty