2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Katalog projektů

Aktivní škola

Projekt zabývající se využitím internetových pomůcek při výuce.

eTwinning

Projekt eTwinning, která podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií.

EVVO

Projekt zabývající se environmentální výchovou dětí.

Happysnack

Dodávky výrobků zdravé výživy do škol prostřednictvím chladících výdejních automatů.

KMČ

Projekt Klub mladých čtenářů, který chce motivovat děti více číst.

Mléko do škol

Program podporující spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí.

Národní plán doučování

Výluka prezenční výuky nejen že negativně zasáhla do dosavadních studijních návyků a vzdělávání všech žáků, ale zvýšila rozdíly mezi školami a jednotlivými žáky, zatímco jedněm prospěla nebo je alespoň příliš nezasáhla, u jiných se vzdělávací výsledky zhoršily.

OP VVV Šablony

Z projektu je financován školní speciální pedagog, vzdělávání jednotlivých pedagogů i celého pedagogického sboru, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, logické a deskové hry pro žáky.

Ovoce do škol

Dotace na ovoce a zeleninu díky projektu Evropské unie.

Podpora primární prevence, obědů do škol a inovativního vzdělávání na 2. ZŠ Dobříš

Rádi bychom vás informovali o pozitivních událostech, které se u nás ve škole díky podpoře Středočeského kraje a dalších institucí staly skutečností.

Umění žít spolu

Projektový den s názvem „Umění žít spolu“. Společným nositelem je téma inkluze a mezikulturního porozumění.

Výzva 56 OP VK

Jazykově-vzdělávací pobyt žáků ve Velké Británii.

Výzva 57 OP VK

Rozvoj pracovních kompetencí žáků.

Certifikáty