2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Podpora primární prevence, obědů do škol a inovativního vzdělávání na 2.ZŠ

Podpora primární prevence, obědů do škol a inovativního vzdělávání na 2.ZŠ 1

Rádi bychom vás informovali o pozitivních událostech, které se u nás ve škole díky podpoře Středočeského kraje a dalších institucí staly skutečností.

Díky dotačními programům zaměřených na primární prevenci a zlepšení podmínek na naší škole můžeme realizovat několik důležitých projektů. Z dotačních fondů Středočeského kraje jsme dosáhli na podporu primární prevence pro 8 tříd, která bude hravou a zajímavou formou přinášet do naší školy ucelený komplexní program systematické primární prevence. Snažíme se předejít a omezit výskyt jednotlivých forem rizikového chování a minimalizovat jeho negativní dopady na žáky. Dalším projektem Středočeského kraje jsou Obědy do škol, které podporují školní stravování žáků ze slabých sociálních rodin naší základní školy. Projektem, který je zaštítěn Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) bylo vybavení kabinetů pro naše pedagogy moderním nábytkem, do tříd jsme nainstalovali moderní techniku v podobě interaktivních tabulí. Tato investice nám umožňuje efektivnější výuku a interakci se žáky, což přispívá ke kvalitě vzdělávání a modernizaci výukových metod. Dalším prvkem této dotace bylo dovybavení školní kuchyně o přístroje, jejichž využití nám zlepší poskytovat stravovací služby na vyšší úrovni. Jedná se o holdomat, výkonný tyčový mixer a nerezové gastronádoby. V letošním roce jsme také začali s realizací dotačního programu OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský), který nám umožňuje lépe rozvíjet školní prostředí a vzdělávací programy. Jsou zde zahrnuty nové inovativní metody ve výuce, speciální pedagog, vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce pracovníků ve vzdělávání, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. A aby toho nebylo málo, dostala naše škola jedinečnou příležitost zúčastnit se mezinárodního semináře pro pedagogy zaměřeného na využití moderních technologií ve výuce, kde budou někteří z naších kolegů a kolegyň také přednášet a sdílet své zkušenosti. Doufáme, že nám tato událost poskytne cenné poznatky a inspiraci pro další inovace ve výuce. Jsme vděčni za tyto příležitosti a věříme, že společnými silami dokážeme dosahovat skvělých výsledků pro budoucnost našich dětí.

 

Lucie Jindráková, M.B.A.

2. ZŠ Dobříš

Datum vložení: 16. 2. 2024 11:33

Certifikáty