2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Informace

  • Vedoucí školní jídelny:  Marie Černá
  • Telefon: 318 521 358
  • Email: jidelna2zsdobris@seznam.cz
  • Kuchařky/kuchaři: Alena Knesplová, Miluše Borodinová, Miroslav Prajer, Milena Siebenstichová, Eva Jírová, Ivana Hametová, Jana Tesařová, Eva Cajthamlová
  • Školní jídelna se nachází v 7. pavilonu.
  • Řád školní jídelny  PDF         
  • Jídelníček (č. jídelny 3664) ZDE

Pravidla stravování

Po dobu zvýšených hygienických opatření z důvodu Covid - 19 vstupují do ŠJ všechny osoby se zakrytými ústy a nosem.

1. Podle vyhlášky č.107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole.

2. Stravu lze objednávat a odhlašovat na internetových stránkách www.strava.cz, přes aplikaci strava.cz, na objednávacím boxu nebo v kanceláři školní jídelny, a to nejpozději do 14:15 hod. na následující den.

3. Pokud strávník kartu nebo čip zapomene, vytiskne si v boxu (u jídelny) náhradní stravenku nebo si (ve výjimečném případě) vyzvedne stravenku v kanceláři ŠJ maximálně 5x za měsíc, poté si musí zakoupit čip nebo kartu znovu.

4. Strávník, který má zaplacený oběd a je přítomen ve škole, konzumuje tento oběd zásadně ve školní jídelně (vyhláška 107/2005 par.2, odst.7).

5. V kanceláři ŠJ je nutné zakoupit bezkontaktní čip nebo kartu pro objednávání a výdej obědů. Cena čipu je 115,- Kč, cena karty 40,- Kč. Peníze za použitou kartu ani čip nevracíme!

6. Po dobu platnosti opatření Covid-19 je zakázáno odebírání obědů do přinesených nádob v první den nemoci. Ve výjimečných případech, kdy není možno tak učinit dříve (nemoc), je umožněno odhlášení oběda na daný den telefonicky 318 521 358 nebo e-mailem jidelna2zsdobris@seznam.cz v době od 6:00 do 7:00 hodin.

 

Úplata za školní stravování (výše stravného) V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 25. února 2005, v platném znění, jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku. Období školního roku 2020/2021 trvá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Věková skupina strávníků – výše stravného – 1 hlavní jídlo

6 – 10 let         26,- Kč

11 – 14 let       28,- Kč

15 a více let     31,- Kč

Pokud strávník v nižší třídě dovrší horní hranici let do konce školního roku, tj. do 31.8. roku následujícího, platí již od začátku nového školního roku vyšší kategorii.

Školní jídelna

EU

eu

ZOO Praha

ZOO Praha

NFZZ

NFZZ

Proškoly.cz

Proškoly.cz

eTwinning

eTwinning

Ovoce do škol

Ovoce do škol

AMD

AMD

Ekoškola

Ekoškola

DUMY.cz

DUMY.cz

Šablony II

šablony2

Certifikáty