2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Základní informace

Výuka ve školním roce

Výuka ve školním roce 2022/2023 probíhá podle školního vzdělávacího programu "Kouzelná škola". Úplné znění tohoto dokumentu naleznete v záložce ŠVP.  Od 1. 2. 2021 byla v platnosti pro 1. - 9. ročník ŠVP ZV - 3. verze,  4. aktualizace. Od 1.9.2022 je v platnosti 4. verze ŠVP. Celý ŠVP prošel v průběhu loňského školního roku revizí a byla do něho zapracována nová informatika a digitalizace ve všech předmětech 1. stupně. Na revizi osnov pro 2. stupeň se v tomto školním roce bude ještě pracovat, nicméně vyučující již zařazují digitalizaci postupně do všech předmětů.    

Naše škola klade důraz na tělesnou výchovu a sport. Výuka tělesné výchovy je zajišťována nejen v tělocvičně patřící naší škole, ale také v prostorách kryté sportovní haly s přilehlými sportovišti (hřiště na házenou, kurty na odbíjenou a tenis, zimní stadion) patřící městu Dobříš. Atletická dráha, sektor pro vrh koulí a sektory pro skok daleký a vysoký a hřiště na malou kopanou jsou v těsném sousedství školního areálu. Žáci se účastní řady sportovních akcí (lyžařské kurzy, windsurfing, vodní sporty...) a reprezentují školu v řadě soutěží.

Zvýšený důraz není v naší škole kladen jen na tělesnou výchovu, ale například na výuku cizích jazyků, informatiku a digitalizaci a v neposlední řadě dnes již i na začleňování žáků s podpůrnými opatřeními (IVP), žáků - cizinců a práci AP (kterých máme na škole 27), podporu žáků nadaných, klima tříd a prevenci rizikového chování žáků.

Žáci 7. až 9. tříd si mohou vybírat z řady volitelných předmětů. Ve školním roce 2022/23 jsou otevřeny:

7. ročník - nesportovní třídy:  

 • Informatika
 • Užité výtvarné činnosti 
 • Sportovní hry

8. ročník - nesportovní třídy:  

 • Informatika 
 • Sportovní hry
 • Užité výtvarné činnosti 

9. ročník:  

 • Seminář z chemie
 • Informatika 
 • Sportovní hry - i sportovní třída 
 • Cvičení z matematiky 
 • Cvičení z českého jazyka

Sportovní třídy mají zvýšenou dotaci hodin tělesné výchovy.  

Certifikáty