2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Základní informace

Výuka ve školním roce

Výuka ve školním roce 2023/2024 probíhá podle školního vzdělávacího programu "Kouzelná škola". Úplné znění tohoto dokumentu naleznete v záložce ŠVP.  Od 1.9.2023 je v platnosti 5. verze ŠVP. Celý ŠVP prošel v průběhu loňského školního roku revizí a byla do něho zapracována nová informatika a digitalizace ve všech předmětech obou stupňů. 

Naše škola klade důraz na tělesnou výchovu a sport. Výuka tělesné výchovy je zajišťována nejen v tělocvičně patřící naší škole, ale také v prostorách kryté sportovní haly s přilehlými sportovišti (hřiště na házenou, kurty na odbíjenou a tenis, zimní stadion) patřící městu Dobříš. Atletická dráha, sektor pro vrh koulí a sektory pro skok daleký a vysoký a hřiště na malou kopanou jsou v těsném sousedství školního areálu. Žáci se účastní řady sportovních akcí (lyžařské kurzy, windsurfing, vodní sporty...) a reprezentují školu v řadě soutěží.

Zvýšený důraz není v naší škole kladen jen na tělesnou výchovu, ale například na výuku cizích jazyků, informatiku a digitalizaci a v neposlední řadě dnes již i na začleňování žáků s podpůrnými opatřeními (IVP), žáků - cizinců a práci AP, podporu žáků nadaných, klima tříd s důrazem na prevenci rizikového chování žáků.

Žáci 7. až 9. tříd si mohou vybírat z řady volitelných předmětů. Ve školním roce 2023/24 jsou otevřeny:

7. ročník - nesportovní třídy:  

  • Konverzace v Aj
  • Užité výtvarné činnosti 
  • Seminář z biologie

8. ročník - nesportovní třídy:  

  • Konverzace v Aj
  • Seminář z biologie
  • Užité výtvarné činnosti 

9. ročník - nesportovní třídy:  

  • Seminář z chemie
  • Konverzace v Aj
  • Cvičení z matematiky 

Sportovní třídy mají zvýšenou dotaci hodin tělesné výchovy.  

Certifikáty