2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Týden wellbeingu ve škole

mini

Víte, co toto slovo znamená?
Nabízíme informace i odkazy :)

Týden wellbeingu 12.2. - 16.2.2024

Hodinu v 8. ročníku jsme dnes začali tzv. "mozkovou rozcvičkou". Propojení hudby, pohybu a křížení pravé a levé strany připraví náš mozek na vyučovací hodinu. Pouštíme si ukázku a zkoušíme s lektorkou zvládnout rychlé křížení rukou a nohou. Po kruhu si sdělujeme, jak se nyní cítíme. Diskutujeme na téma STRACH. Jaké zažíváme strachy, co s námi dělají, jak se se strachem dá pracovat a jak ho přijmout (někdo má strach ze tmy, pavouků, ale i z rodičů, přijímacích zkoušek...). Některé způsoby uvolnění pomáhají ve škole - dýchám s rukou na břiše, říkám si v duchu násobky 2, najím se, projdu, zasměju se s kamarádem ... Hodina končí, vracíme se k pocitům. Ukazuje se, že se na konci hodiny cítíme lépe než na jejím začátku :)  

Co je to wellbeing?

Wellbeing znamená v doslovném překladu “Blahobyt” a jedná se o celkový stav fyzického, duševního, emocionálního a spirituálního zdraví a pohody člověka. Jde o komplexní koncept, zahrnující aspekty lidského života a zdraví, v tzv. bio-psycho-socio-spirituální rovině. Termín wellbeing pomáhá definovat kvalitu života, a to nejen z pohledu absence nemoci. 

Hlavní oblasti wellbeingu

  • Fyzické zdraví

Fyzická oblast je ovlivněna fyzickou aktivitou, zdravým stravováním, spánkovým režimem a zdravým životním stylem. Zahrnuje aspekty péče o tělo, dobré fyzické kondice a propojení s psychosomatikou. 

  • Emocionální pohoda

Duševní oblast se zaměřuje na kladné vnímání sebe i druhých, schopnost důvěry, rozpoznávání emocí a odolnost zvládat nepříznivé emoční situace. Zahrnuje duševní zdraví, stejně jako motivaci, přesvědčení, předsudky, stresory a osobnostní limity. 

  • Sociální vztahy

Sociální oblast souvisí se schopností empatie, pocitem sounáležitosti, mezilidskými vztahy a komunikačními dovednostmi. Zaměřuje se na vztah k sobě samému, stejně jako vztahy s příbuznými, přáteli a dalšími osobami ve vašem životě. Mezi sociální vztahy řadíme i životní styl, společenské hodnoty, sociální role, tradice a postoje. 

  • Duchovní rozměr

Duchovní oblast se zabývá naplněním smyslu naší existence, hodnotami a etickými principy. Jedná se o hledání smyslu života a hlubšího spojení s přírodou a s celkem. 

  • Kognitivní funkce

Intelektuální wellbeing se odráží ve způsobu zpracování informací, v motivaci pro dosažení cíle, osobnostního rozvoje a v pocitu spokojenosti díky znalostem a dovednostem. Jedná se také o schopnosti kritického myšlení, řešení problémů a kreativity. 

Odkazy - chcete vědět více?

https://evarybkova.cz/webinar-puberta-tyden-wellbeing-ve-skole/, https://www.koucidoskol.cz/akce/, https://tydenprowellbeing.cz/akce/webinar-jak-si-uzit-pubertu-se-svymi-detmi-kouci-do-skol/, https://vzdelavacky.eu/kurz/ritualy-a-jejich-role/, https://vzdelavacky.eu/kurz/rizikove-chovani-v-online-prostredi/

 

Datum vložení: 15. 2. 2024 10:58

Certifikáty