2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Covid19-info

24. ledna 2022

STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K VYBRANÝM OTÁZKÁM
K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI REALIZACI
MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ „COVID-19“

PDF

 

17. ledna 2022

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19
(aktualizace s účinností od 17. ledna 2022)

PDF

 

11. března 2022

   INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

PDF

Certifikáty