2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

OP VVV Šablony

Z projektu je financován školní speciální pedagog, vzdělávání jednotlivých pedagogů i celého pedagogického sboru, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, logické a deskové hry pro žáky.

Šablony I a II na naší škole

Šablony II (škola zapojena v letech 8/2019 – 7/2021)

Následujícím projektem, který na naší škole v současné době probíhá již druhým rokem jsou Šablony II. Projekt Šablony II  je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Šablony II naší škole zajišťují výše uvedené aktivity, které jsou žákům, pedagogům, zákonným zástupcům již známy, ale nově žákům nabízíme komunikace v cizím jazyce a podporujeme vzájemnou spolupráci pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Postupně také realizujeme projektové dny ve škole i mimo ni.

Nově se do šablon zapojuje i deset oddělení školní družiny.  V družině jsou  dětem nabízeny čtenářské a badatelské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her. Rovněž družina  pořádá projektové dny.

V projektu „Šablony II“  čerpáme 2 852 811 Kč.

Šablony I (škola byla zapojena v letech 8/2017 – 7/2019)

Naše škola byla zapojena do projektu Šablony I. Z projektu byl financován školní speciální pedagog, vzdělávání jednotlivých pedagogů i celého pedagogického sboru, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, logické a deskové hry pro žáky. V tomto projektu využila škola v období od srpna 2017 do července 2019 1 739 472 Kč.

Projekt „Šablony 2. ZŠ Dobříš“ pomáhá nejen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše škola využila v roce 2017 vyhlášenou výzvu MŠMT a od 1.8.2017 do 31.7.2019 realizuje projekt „Šablony 2.ZŠ Dobříš“. Cílem tohoto projektu, na který jsme získali 1 739 472,00 Kč,  je především podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním neúspěchem. Projekt ale také financuje činnost speciálního pedagoga a vzdělávání celého pedagogického sboru v oblasti inkluze, čtenářské a finanční gramotnosti. Z poskytnuté dotace jsou také hrazeny čtenářské kluby, kroužek zábavné logiky a deskových her a ve velkém rozsahu doučování žáků 1. i 2. stupně. Během dvou školních roků bude realizováno celkem 60 doučovacích skupin.

Již za prvního půl roku se zapojilo do projetu 150 žáků školy, ve škole funguje speciální pedagog, který zajišťuje na půl úvazku podporu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pravidelně pracuje s 35 žáky, pro které vypracoval plány podpory a zajistil konzultace pro jejich rodiče. 36 pedagogů absolvovalo vzdělávací programy v rozsahu 16 hodin a jedenáct pedagogů školy zajistilo pro žáky činnost 31 kroužků doučování.

Nyní je již ukončeno druhé pololetí a do dalšího školního roku pokračuje realizace projektu, který je spolufinancován Evropskou unií.

Dotace EU

Datum vložení: 13. 7. 2020 18:34
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2021 18:54
Autor:

Certifikáty