2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

 Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Umění žít spolu

Projektový den s názvem „Umění žít spolu“. Společným nositelem je téma inkluze a mezikulturního porozumění.

Projektový den – „Umění žít spolu“ na 2. ZŠ Dobříš, dne 14. června 2016

Dne 14. června 2016 proběhl na 2. ZŠ Dobříš projektový den s názvem „Umění žít spolu“. Žáci během celého dne pracovali na svých tematických projektech. Společným nositelem bylo téma inkluze a mezikulturního porozumění. Celý den byl zahájen projevem paní ředitelky a pak odstartoval den plný zážitků, spolupráce a porozumění. Na projektu se podíleli žáci 1. i 2. stupně. Mladší děti si ve svých třídách pracovaly na různých tématech, která pak během celého dne dokončovaly a nakonec pak představily svým spolužákům z jiných tříd. Témata byla například – státy a vlajky zemí světa, hudba, která nás spojuje, kontinenty a mapa světa, znaková řeč a písmenková abeceda, chutě světa, rasy a etnika atd. Ve školní kuchyňce byla nainstalovaná galerie mezinárodních jídel a děti zde plnily také malý kvíz. Kulinářskou cestou je provázeli žáci 2. stupně, kteří menším dětem pomáhali. V další třídě pak byl připraven program týkající se Evropské unie. Naše pozvání k účasti přijaly a přišly se podívat děti z dobříšských MŠ, ZŠ Lidická a ZŠ Stará Huť. Tyto děti se také do projektového dne aktivně zapojily. Velké díky patří žákům 2. stupně, kteří menším dětem pomáhali s jejich projekty a přesunem mezi třídami. Na 2.stupni si pak někteří žáci připravili velice zajímavé povídání o zemích, z nichž pocházejí, představili tyto země a vyprávěli o pozitivech i negativech přestěhování, ale i žití v jiné zemi, v jiné kultuře.

Tento projektový den se konal za účasti několika zástupců Domu zahraniční spolupráce, kteří s sebou přivezli pro děti různé kvízy a ceny a také si připravili přednášku pro pedagogy o možnosti mezinárodní spolupráce. Závěrečnou odměnou pro děti bylo vypouštění barevných balónků symbolizujících všechny barvy světa a školou pak zaznělo hlasité „Umíme žít spolu“. Celý den tak proběhl ve velice dobré atmosféře. Program byl pestrý a vše naprosto bezproblémové.

Odkaz na video - youtu.be

Lucie Jindráková, 2. ZŠ Dobříš

Umění žít spoluUmění žít spolu

Datum vložení: 13. 7. 2020 18:37
Datum poslední aktualizace: 30. 8. 2020 17:49
Autor:

Certifikáty