2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Oddělení 6 (ŠD6)

Vychovatelka  Eva Pletichová

V našem oddělení je 24 dětí z 1.B (10 chlapců a 14 dívek) a 6 dětí ze 4. třídy

V letošním školním roce máme krásné celoroční téma ,,Z pohádky do pohádky" - budeme mít pohádkový rok.

 

LEDEN - detektivní příběhy

17.1. - 21.1.

Hlavní akcí tohoto týdne byla v našem oddělení zimní šipkovaná s hledáním pokladu. Paní asistentka Sudová nám připravila v parku trasu s úkoly a my jsme v úterý, chvilku po obědě, vyrazili. Děti s sebou měly detektivní zápisník, tužku a lupu. Některé úkoly byly poměrně snadné, ale některé byly těžší a museli nám poradit starší kamarádi. Nakonec jsme truhlu s pokladem objevili a každý si z něho mohl tři věci vybrat.

skolni-druzina/fotogalerie-druziny/6-oddeleni-leden-1225cs.html

10.1. - 14.1.

Tento týden jsme začali číst dětskou detektivku ,,Bacha, černý paraple!" a po vzoru detektiva Kubíka jsme si vyrobili Detektivní zápisník. Další den děti řešily několik záhadných úkolů, při kterých si do zápisníku zapisovaly svoje postřehy. Připravovali jsme si také papírovou tašku, kterou budeme potřebovat příští týden na zimní šipkovanou v parku.

3.1. - 7.1.

V měsíci lednu se budeme zaměřovat na pohádky a příběhy s detektivní zápletkou.  Zatím jsme si vyprávěli o práci policistů a detektivů a zkusili jsme řešit hádanky a číselné spojovačky. Děti, které nebyly ve škole, když jsme vyráběli hvězdičky z korálků, si je tento týden ještě vytvořily. Také jsme byli na vycházce v parku a zavěsili jsme na stromy pro ptáčky něco k zobání.

 

PROSINEC - kouzelné zimní pohádky

20.12. - 22.12.

V tomto zkráceném týdnu jsme se nejprve pustili do výtvarných činností - pomocí kresby mizíkem do inkoustového podkladu si děti vyzdobily vystřižené rukavičky.  Poslední den jsme pak měli odpoledne plné her a soutěží a každý, kdo se zúčastnil, si odnesl nějakou odměnu.

13.12. - 17.12.

Tento týden jsme dokončili velké ,,zimní víly" a dali jsme je na síť před třídou. Děti si také vyrobily závěsné hvězdičky a náušnice z korálků a ty si odnesly domů. Zpívali jsme a hráli na rytmické hudební nástroje a cvičili si postřeh při hledání rozdílů v obrázcích.

skolni-druzina/fotogalerie-druziny/6-oddeleni-prosinec-1179cs.html

6.12. - 10.12.

V tomto týdnu jsme si vyprávěli pohádku o Ledové královně a zkusili jsme si ji vytvořit jako koláž z modrého papíru a bílé záclony. Začali jsme také pracovat na velké ,,zimní víle", kterou chceme umístit na síť před třídou.   Kromě toho se děti naučily skládat papírovou práskačku a venku si užily hry na sněhu. 

29.11. - 3.12.

Začátkem tohoto týdne napadl sníh a tak jsme zimu začali stavěním sněhuláka. Také jsme si vyrobili sněhuláčka papírového - z roličky od papíru.  Nevyšla nám plánovaná návštěva knihovny, ale paní asistentka nám o knihovně a knížkách moc hezky vyprávěla a děti si potom vyrobily záložku, která se jim bude do oblíbené knížky určitě hodit.

 

LISTOPAD - pohádky o skřítcích a trpaslících

skolni-druzina/fotogalerie-druziny/6oddeleni-listopad-1133cs.html

22.11. - 26.11.

V pondělí byly děti ještě v karanténě a v úterý pak dokončovaly dřevěné skřítky z minulého týdne. Pak jsme si vyprávěli o tom, jaké ovoce se na podzim sklízí na našich zahradách a v sadech a vyrobili jsme si z papíru zahradního trpaslíčka.  Opět jsme si zazpívali a zahráli na elektrické piánko.

 

15.11. - 19.11.

Začátkem týdne jsme se pustili do práce se dřevem a děti si z malého špalíku a hřebíků vyrobily sedícího skřítka.  Některé děti práci nestihly dokončit, protože třída musela do karantény.  Ještě jsme stačili vystříhat krásné vločky na výzdobu sítí před třídou.

 

8.11. - 12.11.

Tento týden si děti vyrobily malou lucerničku ze skleničky od přesnídávky, nakreslily si bílého koně (mizíkem do inkoustu) a zazpívaly si známé písničky s doprovodem elektrického piánka. Stále pokračujeme ve čtení pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících.

 

1.11. - 5.11.

Pohádky o skřítcích a trpaslících jsme začali asi nejznámější pohádkou - Sněhurka a semd trpaslíků. Máme vypůjčenou krásnou velkou ilustrovanou knížku z knihovny a čteme si ji na pokračování. Děti si také donesly z domova svoje knížky, ve kterých jsou pohádky o trpaslících a společně jsme si prohlíželi ilustrace. Pak každý zkusil nakreslit svého skřítka a dát mu jméno. Listy, které jsme nasbírali minulý týden v parku, jsme využili k podzimnímu obrázku - ježek v listí.

 

ŘÍJEN - pohádky o strašidlech a dracích

25.10. - 29.10.

V posledním říjnovém týdnu jsme byli ve družině jen dva dny a ty jsme využili hlavně ke hrám venku, protože bylo krásné počasí. V úterý jsme si udělali vycházku do anglického parku, kde jsme stavěli domečky z přírodnin a nasbírali jsme si listy na vyrábění v příštím týdnu.             (Viz říjnová fotogalerie)

18.10. - 22.10.

V tomto týdnu jsme se zaměřili na draky pohádkové a děti si vyslechly pohádku Princ Bajaja. Zkusily si pak draky vymodelovat a některým dětem se moc povedl.   V pátek jsme se konečně dočkali větrného počasí a uspořádali jsme ,,drakiádu".  Podívejte se, jak nám to šlo.

skolni-druzina/fotogalerie-druziny/6-oddeleni-rijen-1084cs.html

 

11.10. - 15.10.

Tento týden jsme strašidla a draky na chvíli opustili a připomněli jsme si pohádku ,,Ubrousku, prostři se!"  Děti vytvořily pomocí  tiskátek z jablíček a barev na textil hezké zdobené ubrousky, které pak vzaly domů maminkám.  Děti si také procvičovaly písmenka, která už umí přečíst a snažily se hledat rozdíly v obrázcích.

 

4.10. - 8.10.

Začali jsme nejprve pohádkami a příběhy o dracích papírových a také jsme si papírové dráčky vyrobili. Nedají se sice pouštět, ale zato jsme s nimi krásně vyzdobili sítě na chodbě před třídou. (Podívejte se do fotogalerie)

 

 ZÁŘÍ -  pohádky o vodě, vodnících a vodních královstvích.

29.9. - 1.10.

V tomto zkráceném týdnu jsme dokončili společnou výtvarnou práci - velké moře a do něj každý vyrobil zlatou rybku. Venku jsme si hráli s obručemi a naučili jsme se hru ,,Na jelena". (Viz fotogalerie)

20.9. - 24.9.

Děti poslouchaly čtení pohádek o vodě a vybarvovaly omalovánky. Při hrách venku si stavěly domečky z přírodnin a hrály si s míčem, se švihadlem a s obručemi.

13. 9. - 17. 9.

Tento týden jsme vystřihovali žabičky z papíru, malovali jsme moře a také jsme si zazpívali a zahráli na rytmické hudební nástroje. (Viz fotogalerie)

Některé děti pomáhaly velkým kamarádům, kteří se ve vlastivědě učí o pravěku, vytvořit velkého mamuta z kartonu.

6. 9. - 10. 9.

V tomto týdnu jsme se seznamovali s novým prosředím školní družiny a s novými kamarády. Učili jsme se skládat lodičku z papíru, kreslili jsme zážitky z prázdnin a využívali jsme teplé pozdní léto ke hrám na pískovišti a na platě školy.  (Viz fotogalerie)

Certifikáty