2. základní škola Dobříš
2. ZŠ Dobříšškolní 1035, okres Příbram

Oddělení 9 (ŠD9)

Vychovatelka: Hana Kajgrová

Třída: III.B, III.C, V.A, V.B a V.D

V našem oddělení je celkem 28 dětí – z toho 6 dívek a 2 chlapci ze III.B, 9 dívek a 6 chlapců ze III.C, 4 chlapci z V.B a 1 chlapec z V.D.

Celoroční téma – CESTUJEME ZA POKLADEM PO HRADECH A ZÁMCÍCH

Červen : zámek Dobříš

10.6. - 14.6. 2024

Prohlíželi jsme si knihu o "Dobříši" , a také tam byl vyfocen dobříšský zámek  a  mohli jsme shlédnout na obrázcích též interiér zámku. Povídali jsme si. Ve třídě si děti hrály hru "Cink", "Double", "Dámu","Dostihy", "Stolní fotbal."Také si malovali s temperami a vodovými barvami, podle fantazie. Na koberci si hráli s dřevěnými obdélníčky, stavěli. Rádi si staví z "Lega". Chodili jsme ven, kde si děti hrály basket, vybíjenou, florbaĺ, Také si někteři zkusili šplh na tyči. Některé holčičky rády cvičí a chlapci si na trávě hráli fotbal aj.

 

Nové téma  v měsíci červnu  je o zámku v našem městě Dobříš. Většina dětí zámek a zámeckou zahradu již navštívily. V rozhovoru budeme ještě o dobříšském zámku pokračovat. Děti ve třídě kreslily květiny, louku, přírodu. Modelovali jsme zvířátka, a nebo květiny, někteří si vytvářeli z tuhnoucí hmoty, to co se jim zrovna líbí. Také své výtvory chtěli dobarvit. Ve třídě děti hrály hru "Cink" "Double" "Dámu", na koberci si hrály se stavebnicí. aj. Venku jsme si hráli míčové hry, cvičili podle hudby, hráli hru  " Na schovávanou" .

Květen:  zámek "Loučeň"

27.5. - 31.5. 2024

Vyprávěli jsme si o planetách a životě na naší "Zemi", Hovořili jsme o "Slunci" .Vystřihávali jsme slunce z barevného papíru a proužky jako paprsky a slepovali dohromady. Výtvory jsme vystavili na chodbè, kde máme výstavní plochu. Prohlíželi jsme si knihu, hradů, zámků a kostelů, a všímali si vitrážových oken. Vyrývali jsme ornamenty, nebo obrázky dle volby dětí na černou čtvrtku s podkladem barev. Děti to hodně bavilo. Zpívali jsme píseň " Na okoř je cesta" a poslouchali písničky  ve ťřídě i venku a někteří zpívali a tančili. Využili jsme hezkého počasí, a chodili ven, kde si děti  hrály a soutěžily při různých činnostech./ Šipky na cíl, házení do kroužků aj.

20.5.  -  24.5. 2024

Bylo pěkné počasí, svítilo sluníčko , a tak jsme toho využili. Chodili jsme ven, kde jsme sportovali, střileli šipkami na cíl, prohazovali míč obručí. Kreslili jsme na plato školy barevnými křídami a kdo chtěl, tak kreslil na papír. Vyprávěli jsme si o hradech a zámcích, zahradách a kráse jara. Ve třídě jsme hráli stolní fotbal, deskové hry, karty, hru " Cink". Na koberci děti stavěly z dřevěných dřívek. Připravovali jsme si klíčovou dírku z barevného papíru. 

13.5. - 17.5. 2024

Seznamovali jsme se s polohou zámku Loučeň  a jeho  evropským unikátem. Souborem 11. labyrintů , pomocí webu. Na předtištěných papírech jsme měli hry s hledáním cesty - spojovačky. U stolečků si děti tvořily dle své volby a fantazie. Používaly barevný papír, čtvrtky, vlnu, fixy, pastelky a vodové barvy, nůžky a lepící pastu. Ve třídě hrály deskové hry, stolní fotbal. Na koberci hrály Lego. Venku v areálu školy jsme využívali pískoviště, na dece si děti hrály "Člověče nezlob se" "Dámu" nebo "Šachy". Také jsme sportovali, soutěžili a malovali barevnými křídami na platě školy.

6.5.  - 7.5. 2024

V pondělí jsme si hráli a tvořili v naší třídě. Děti si hrály na koberci se stavebnicí "Lego" a u stolečků malovaly s temperami, kreslily tužkou, fixami a barevnými pastelkami.  Další den, jsme také nakreslili a vystřihli českou vlajku. Z barevného papíru jsme tvořili hrnečky,  jako dárek s nápisem pro maminky ke "Dni matek". Na platě školy děti hrály míčové hry a na dece hrály "Člověče nezlob se" nebo  "Dámu".

 

Duben:  zámek   "Telč"

29.4. - 3.5.2024

Povídali jsme si o naší České republice, Praze a prezidentovi. Vyprávěli jsme si o Pražském hradě a některé děti si na toto téma kreslily. Chodili jsme ven na zahradu školy, kde si děti hrály s míčem, obručemi, v pískovišti, na dece hráli "Dámu", "Člověče nezlob se" . Na platě kreslili s barevnými křídami a hráli si s basketbalovým míčem. 

skolni-druzina/fotogalerie-druziny/9-oddeleni-duben-2428cs.html

22.4.  -  26.4. 2024

V průběhu celého týdne probíhalo loučení s  paní vychovatelkou Deniskou Zapletalovou a dětmi v její třídě. Vytvořili si mezi sebou hezký vztah . Fotili se, povídali si. Také jsme tvořili, malovali, kreslili, hráli si na koberci se stavebnicemi. U stolečků jsme hráli hru "Cink", "Double". Povídali jsme si o přírodě, o čmeláčkovi a různých broučcích a zvířátkách. Chodili jsme ven, hráli hry s míčem. Děti obdarovaly Denisku dárečky, které samy vytvořily. Rozloučili jsme se.

15.4. - 19.4. 2024

Vyprávíme a čteme o zámku "Telč", o prostorách zámku a o krásném "Zlatém sále". Děti tužkou ztvárňovaly  zámek a komnaty zámku. Výkres jsme dali na chodbu, kde máme výstavní plochu. Hovořili jsme o přírodě, jaru, kytičkách a živočiších.  Děti malovaly jarní přírodu vodovkami, tvořily z barevného papíru listy a slunéčka sedmitečná. Zkoušeli jsme vytvořit netopýra, povídali jsme si o křečcích, bobrech, dívali jsme se na internet. Chodili jsme hodně ven, hráli míčové hry, vybíjenou, basket, stolní tenis, skákali přes  švihadlo a hráli jsme hru "Honzo vstávej.."

8.4 - 12.4. 2024

Seznamovali jsme se  se zámkem "Telč" , řešili jsme rozdíl mezi hradem a zámkem, a také jsme si něco říkali o" Novověku "a " Středověku".  Ve třídě jsme kreslili vodovkami, pastelkami, fixy. Děti si rády vystřihují z barevného papíru, nalepují na čtvrtku. Ve třídě si děti hrály hru "Cink" "Double" deskové hry " Dostihy a sázky" , Lego. Bylo nádherné počasí, tak jsme si hráli na zahradě školy na travičce pod stromy nebo v pískovišti, také míčové hry. Chodili jsme na procházky, zastavili se na umělce, kde kluci hráli fotbal a některé dívky cvičily. Byli jsme na dětském hřišti u školy, kde si děti prolézaly na průlezkách , houpaly se na houpačkách aj.

2.4. - 5.4. 2024 

Po svátcích jsme se zase rádi ve škole setkali a vyprávěli jsme si zážitky z  volných dnů. Sešli jsme se ve třídě, kde jsme si hráli, kreslili a vyprávěli.  Během odpoledne jsme chodili na plato školy, kde jsme s dětmi hrály míčové hry, stolní tenis, kreslili křídami na plato, skákali přes švihadlo a cvičili s obručí. Ve třídě si děti luštily křížovky, osmisměrky, hrály karty, double, cink. Kreslili jsme vodovými barvami na bílou čtvrtku, vystřihávali a slepovali papír, stříhali jsme látku a sestavovali podle fantazie, boudu pro plyšáka, domeček pro panenku, kočičky a  tvořili. Na koberci jsme relaxovali a odpočívali, hráli s legem a na školu.

 

Březen:  -  hrad  "Český Šternberk"

25.3. - 27.3. 2024

Chodili jsme s dětmi ven na plato školy a sportovali jsme. Driblovali jsme s basketbalovým míčem a házeli na basket. koš. Kluci kopali na fotbalovou bránu. Také jsme kreslili křídami a hráli hru 'Škatulata hejbejte se."..aj. Házeli jsme míčem na cíl. Ve třídě si děti malovaly vodovkami, fixy, pastelkami. Tvořili jsme z vlny náramky na ruku, a někteří tvořili postavičky a také použili vlnu. Luštili jsme křížovky, hráli deskové hry, karty...

skolni-druzina/fotogalerie-druziny/9-oddeleni-brezen-2398cs.html

18.3. - 22.3. 2024

Bylo krásné počasí, tak jsme chodili s dětmi do přírody. Sportovali jsme a dýchali krásný jarní vzduch. Pozorovali jsme přírodu a povídali si o ni. Na platě školy jsme hráli různé míčové hry  a  basketbal. Děti také hrály stolní tenis, skákaly gumu, točily obručemi, kopaly na fotbalovou bránu, kreslily si s křídami na platě. Ve třídě  jsme hráli deskové hry, karty, lego, s dřevěnými obdélníčkami.... S dětmi jsme dokončily výtvarné dílo hrad " Český Šternberk, " podle předlohy. Děti si vytvářely vějíře a na to vystřihovaly z barevného papíru a nalepovaly jarní květinky.  Hrály si a kreslily dle své fantazie a  výkresy jsme vystavili na chodbě, kde máme svou výstavní plochu.

11.3. - 15.3.2024

Vyprávěli jsme si o hradu Šternberk, o pověstech a bájích, a také o pohádkách,  které se na tomto hradě natáčely. Na velký formát papíru jsme kolektivně kreslili tento hrad. Využívali jsme různé výtvarné techniky. Práce na tomto výtvarném díle ještě trvá. Kluci kreslili erby. Také jsme ve třídě hráli různé "deskové hry", karty ,člověce nezlob se...aj. Děti si rády hrají s legem a stavebnicemi na koberci. Chodili jsme ven na plato a hráli basketbal, skákali přes švihadlo, gumu, kreslili křídami a ještě házeli míčem, cvičili s obručemi.

 

ÚNOR - hrad "Rožmberk"

26.2. - 1.3.2024

Vyprávěli jsme si o hradech a zámcích, o pohádkách, které tam byly natočeny. Zpívali jsme písničky "Rozvíjej se poupátko" "Na tom bošileckém mostku" " Chovejte mne má matičko"..aj. Tančili jsme, kreslili, vystřihávali z barevného papíru, tvořili z vlny a krabičky od vajíček. Děti také házely šipkami z papíru na cíl. Děti soutěžily mezi sebou. Na platě školy jsme hráli míčové hry, házeli jsme míčem do basketbalového koše, kopali na fotbalovou bránu, kreslili křídami. Udržovali jsme pořádek ve třídě.

http://skolni-druzina/fotogalerie-druziny/9oddeleni-unor-2349cs.html

19.2. - 23.2.2024

Vyprávíme si o přírodě v zimě, zvířátkách, ptáčcích. Jmenujeme roční období, zimní měsíce, hovoříme o měsíci únoru "Únor bílý , pole sílí" Kreslíme, tužkou, pastelkami, fixy, temperami obrázky  přírody a zvířátek. Vystřiháváme a nalepujeme ptáčka. Hrajeme hry v kosce, Tvoříme z lega. Chodíme na plato a sportujeme, míčové hry, kuželky obruče..

12.2. - 16.2.2024

Cestujeme podle mapy po naší České republice, nacházíme hrad Rožumberk a vyprávíme si o dřívějších dobách, jak lidé žili a také o hradech a zámcích o pověstech a bájích. Děti kreslily a vykreslovaly hrad pastelem a některé děti malovaly strašidla. Prohlíželi jsme si knihu "Hrady a zámky" Také jsme tvořili z papíru, květiny, protože byl "Valentýn", Děti si z papíru udělaly lodičky, parník, dopisní obálku, chtěly. Chodili jsme ven na plato, hráli míčové hry, tančilli s obručemi a kreslili křídami. Bylo nám spolu fajn.

5.2. - 9.2.2024

Hrajeme družinový turnaj v deskové hře - Člověče, nezlob se. Děti utvořily 3 týmy o 4 členech. Výherce z každého týmu si pak zahrál o medailové pozice. Ten, kdo se zúčastnil, dostal diplom a bonbon. Ti, co se umístili na 1. - 3. místu, dostali navíc medaili.

Vyrábíme masky z papíru. Děti si vybraly, kterou masku chtěly. Tu si pak vybarvily, nalepily na čtvrtku a následně vystřihly.

 

LEDEN - „Nové Hrady“

Fotogalerie: skolni-druzina/fotogalerie-druziny/9oddeleni-leden-2312cs.html

29.1. - 2.2.2024

Hledáme na internetu zajímavosti o zámku Nové Hrady. Tvoříme a vyrábíme z papíru - dekorace a papírové pantofle.

Vybarvujeme obrázky podle čísel a značek. Doplňujeme křížovky, luštíme osmisměrky. Hrajeme deskové a karetní hry. 

22.1. - 26.1.2024

Tento týden nás čekal piškvorkový turnaj. Zúčastněné děti dostaly za odměnu diplom a bonbon.

Stavíme vysokou věž z dřevěných kostek, domečky a postavy z LEGA.

15.1. - 19.1.2024

Vyrábíme z papíru pantofle a různé dekorace. Stavíme domečky z LEGA. Hrajeme Dostihy a sázky, Monopoly, Prší, Dobble a jiné...

8.1. - 12.1.2024

Malujeme zimní krajinu technikou inkoust a zmizík.                                                                  Hrajeme deskové a karetní hry. Na koberci si hrajeme se stavebnicí LEGO. Malujeme si, vyrábíme z papíru nebo si hrajeme na školu.

1.1. - 5.1.2024

Povídáme si o tom, co jsme dělali a zažili o vánočních prázdninách a pak to i malujeme na papír. 


PROSINEC - „Karlštejn“

Fotogalerie: skolni-druzina/fotogalerie-druziny/9oddeleni-prosinec-2311cs.html

18.12. - 22.12.2023

Vyrábíme košíčky z papírového kelímku a jutového provázku. Užíváme si poslední dny před vánočními prázdninami. Sledujeme pohádky a animované filmy.

11.12. - 15.12.2023

Hrajeme si s legem a stavíme pyramidy z karet. Malujeme a vyrábíme z papíru. Děláme spojovací obrázky (spojování čísel), luštíme křížovky a osmisměrky.

4.12. - 8.12.2023

Tento týden několik dětí z našeho oddělení navštívilo Karlštejn - prohlídka betlému, výroba andělíčků. Nejvíce děti zaujal stánek, kde si mohly koupit různé věci (např. tužky s korunkou, notýsky, magnetky nebo náhrdelniky či náušnice.

Tvorba sněhuláků a tučňáků z papíru - děti měly natisknuté šablony, které vybarvily, vystřihly a následně slepily dohromady.

 

LISTOPAD - „Pražský hrad“

Fotogalerie: skolni-druzina/fotogalerie-druziny/9oddeleni-listopad-2246cs.html

27.11. - 1.12.2023

​​Čekala nás družinová akce - Družina má talent. Každé dítě, ať už ve dvojici nebo samo předvedlo recitaci básničky, taneční vystoupení, malování na čas, zpěv písniček a mnoho dalších dovedností. Všichni zúčastnění obdrželi diplom a sladkou odměnu.  

20.11. - 24..11.2023

​​Tvořili jsme podzimní strom - plastová šablona stromu, kterou jsme si dali na čtvrtku a temperami v podzimních barvách vybarvovali.

13.11. - 17.11.2023

​​Ve třídě si hrajeme se stavebnicí Lego nebo hrajeme deskové a karetní hry - nejčastěji Dostihy a sázky, Dobble. Také rádi tvoříme z papíru nebo si malujeme.

Tento týden jsme se ještě podívali na pokračování filmu Kozí příběh - kde děti opět mohly vidět pražské památky. 

6.11. - 10.11.2023

Povídali jsme si o Pražském hradu (sídlo prezidenta,...). Pustili jsme si animovaný film Kozí příběh – pověsti staré Prahy. Pak jsme si říkali, jaké památky jsme ve filmu mohli vidět.

Venku na platě skáčeme přes švihadlo nebo si malujeme křídami.

30.10. - 3.11.2023

Ve třídě si povídáme o tom, co jsme dělali o podzimních prázdninách. Hrajeme si s LEGEM nebo hrajeme různé deskové a karetní hry (Dostihy a sázky, Dobble, Vsaď se, že...). Kreslíme obrázky, vybarvujeme omalovánky a vyrábíme z papíru.

Venku trénujeme střelbu na brankáře či střelbu na basketový koš, skáčeme přes švihadla nebo točíme obručemi.

 

ŘÍJEN - „Konopiště“

Fotogalerie: skolni-druzina/fotogalerie-druziny/9oddeleni-rijen-2196cs.html

23.10. - 25.10.2023

V tomto zkráceném týdnu nás čekala družinová akce – Bezpečný pes. Přišla za námi paní se svým pejskem Guccem. Děti naučila znát řeč psího těla a rozpoznat psí varovné signály. V další části ukázala, jak se řeší konkrétní situace, které dítě může zažít při kontaktu s cizím psem. Všem se akce moc líbila.

16.10. - 20.10.2023

Tento týden jsme tvořili podzimní zápichy. Děti vymalovaly a vystříhaly z papíru houby, hrušku, jablko, dýni a žalud. Následně jsme vystřižené obrázky lepili na špejli.

Také jsme si zkusili střílet z luku na terč. Pak se konal družinový turnaj, ze kterého si všichni děti odnesly diplom a sladkou odměnu.

9.10. - 13.10.2023

Ve třídě procvičujeme párové souhlásky Ď–Ť, Ž–Š pomocí pracovního listu. Vybarvujeme obrázek podle uvedené tabulky – vznikl nám obrázek klauna. Luštíme osmisměrky a řešíme tajenky. Zahráli jsme si hru BINGO.

Venku si hrajeme na pískovišti, kreslíme křídami nebo hrajeme různé hry.

2.10. - 6.10.2023

Pěkné počasí jsme využili k tomu, že jsme s dětmi mohli vyrábět venku. Tvořili jsme zvířecí koláž. Děti si vodovkami udělaly podklad podzimními barvami, na který pak lepily rozstříhané zvířátko. 

Hrajeme si na pískovišti – stavíme hrady a hloubáme tunely. Hrajeme si s obručemi a švihadly. Ve třídě stavíme ze stavebnice Lego a malujeme a vyrábíme z papíru.

 

ZÁŘÍ - „Červená Lhota“

Fotogalerie: skolni-druzina/fotogalerie-druziny/9oddeleni-zari-2154cs.html

25.9. - 29.9.2023

Tento týden nás čekal projektový den v ŠD - „Červená Lhota, úkoly pro Zlatovlásku“. Děti plnily úkoly (např. navlékání korálků, dolij a nepřelij, chytání rybiček, skákání přes překážky). Za jejich splnění obdržely diplom, nějakou tu sladkou odměnu a rybičku z plstě.

Venku nám stále počasí přeje, proto trávíme čas venku, kde hrajeme míčové hry – střelba na bránu a basketbal nebo si hrajeme na pískovišti.

18.9. - 22.9.2023

Povídáme si o prvním zámku – Červená Lhota. Pustili jsme si pohádku O Zlatovlásce.

S blížícím se podzimem jsme vytvořili na čtvrtku listovou koláž pomocí centropenu.

Stále nám přeje počasí, takže jsme si užívali na pískovištích a hráli míčové hry.

11.9. - 15.9.2023

Vysvětlujeme si pravidla celoroční hry – cestování po hradech a zámcích. Děti mají cestovní deník, kam si za nasbírané kilometry můžou směnit hrad nebo zámek. Vyhrává ten, kdo bude mít nalepeno všech 12 zámků/hradů.

Tento týden si stále užíváme pěkného počasí a hrajeme si venku. 

4.9. - 8.9.2023

Vyprávíme si zážitky z prázdnin – kde všude jsme byli a co jsme navštívili. Trávíme čas venku, stavíme na písku, hrajeme míčové hry nebo si malujeme. Zvykáme si na nový třídní kolektiv.

Společně tvoříme a domlouváme se na pravidlech v našem oddělení. Seznamujeme se s vnitřním řádem školní družiny.

Certifikáty